Kyberšikana

Preventivní program v 6. a 7. ročníku

V pondělí 10. května se žáci 6. a 7. ročníku seznámili s nebezpečím internetu v programu s názvem Kyberšikana.

Žáci se učili nad konkrétními příklady rozpoznávat, co je a není kyberšikana, zaujímali postoj k tvrzením, která se k tomuto fenoménu vztahují. Hledali řešení v roli poškozeného, snažili se správně rozhodovat. Byli vedení k uvědomění si zrádnosti identity osob na internetu. Získali základní informace, jak se mohou bránit.

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím zkušené lektorky naše žáky velmi zaujala. Těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                Mgr. Kateřina Němcová