Laboratorní práce v chemii – 2014

Každoročně na podzim provádíme v osmé třídě blok laboratorních pokusů, prací k oddělování složek směsí. Žáky baví hrát si na chemiky a ještě se při tom i něco naučí. Mezi nejvoňavější patří destilace etanolu – lihu. Nejvíce napětí zažíváme při varu síranu měďnatého před krystalizací a nejbarevnější je sublimace jodu. Neobvyklé ochutnávání provádíme při extrakci – vyluhování. Letos jsme si pochutnali na čaji z květu černého bezu. Nebudu tady jmenovat všechny pokusy, raději z nich poskytnu pár fotek k nahlédnutí. Hlavně mne těší, že někteří naši bývalí žáci pokračují ve studiu chemie na střední, a dokonce i na vysoké škole.

Ing. Vladimír Přidal