Legiovlak

V pátek 2. prosince jsme se vydali se žáky 5. až 9. třídy na vlakové nádraží do Zábřeha, kde byl přistaven Legiovlak. Tento vlak představoval věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na Transibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Každý vagon plnil jinou funkci – lazaret, pošta, ubytovna, kovárna, opravna zbraní, obchod, ústředna s telefonem….  Také zde byla ukázka polní kuchyně, děla, zbraní, vojenských uniforem. Pan legionář nám velice poutavě přiblížil tehdejší dobu. Uvědomili jsme si, jak těžko se žilo vojákům v mrazech, které mnohdy ukazovaly – 45°C. Velice často vojáci trpěli nedostatkem jídla a měli omrzliny. Mohli jsme také zhlédnout krátké ukázky filmů ze života legií.

Mgr. Pavla Hrubá