Masopustní karneval

V mateřské škole jsme prožili veselé slavnostní období a oslavili jsme masopust. Děti se zapojily do velkých příprav, společně jsme vyzdobili třídy a připravily tradiční koblížky. Moc děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s přípravou a občerstvením pro mlsné masopustní masky.

Celý den se mateřskou školou rozléhala hudba a hlasité nadšení dětí. Karneval jsme zahájili přehlídkou masek, dále byly pro děti připraveny zajímavé soutěže, disciplíny a také tolik očekávaná diskotéka, kterou zakončila bohatá masopustní hostina.

Celý den jsme si všichni užili a už teď se těšíme na další.

Kolektiv MŠ