Matematický klokan

Naše škola se zapojila do celostátní matematické soutěže žáků od 2. do 9. ročníku. Ve čtyřech kategoriích si 24 různě obtížných matematických úloh vyzkoušelo celkem 83 žáků.

Jak dopadly jednotlivé kategorie?

Kategorie Cvrček (účast 24 žáků 2. a 3. ročníku):

  1. – 2. Veronika Štelcová (86 bodů), 1. – 2. Dana Klugová (86 bodů), 3. Radek Mazáč (84 bodů)

Kategorie Klokánek (účast 17 žáků 4. a 5. ročníku):

  1. Ondřej Štelc (97 bodů), 2. Richard Křepelka (86 bodů), 3. Dan Šafář (72 bodů)

Kategorie Benjamín (účast 25 žáků 6. a 7. ročníku):

  1. – 2. Tereza Kupčíková (75 bodů), 1. – 2. Tomáš Rygar (75 bodů), 3. Adéla Šafářová (67 bodů)

Kategorie Kadet (účast 17 žáků 8. a 9. ročníku):

  1. Jan Vicenec (76 bodů), 2. Veronika Jílková (62 bodů), 3. Martin Boxan (60 bodů).

Po zpracování všech výsledků z ostatních škol okresu Šumperk přišla velmi příjemná zpráva.

V kategorii Cvrček obsadila Veronika Štelcová společně s Danou Klugovou první místo v okrese (jiní žáci tolika bodů nedosáhli) a Radek Mazáč se ve stejné kategorii dělil s dalšími žáky o třetí místo.

Mgr. Zdeněk Kamler