Mikuláš

Naši deváťáci připravili pro své mladší spolužáky krásnou mikulášskou nadílku. Mikuláš, andílci a čertíci navštívili jednotlivé třídy. Mikuláš četl z Knihy hříchů, ve které byli napsáni největší hříšníci. Ti museli předstoupit před Mikuláše, zarecitovat básničku a říct, v čem se příští rok polepší. Čertíci cinkáním řetězů naháněli strach a andílci odměňovali děti sladkostmi. V každé třídě jsme vyslechli řadu básniček, a dokonce se recitovalo i na druhém stupni! Deváťákům patří velký dík za perfektně připravenou akci. Poté se vydali deváťáci do školky, kde rozdali mikulášskou nadílku našim nejmenším.

Po velké přestávce se žáci z prvního stupně přesunuli do tělocvičny, kde byla pro ně nachystaná diskotéka. Zatančili si, zasoutěžili a byly rozdány ceny vítězům. Přijeli za námi také kamarádi ze Základní školy z Brníčka, kterým se diskotéka velmi líbila. Takto jsme v naší škole oslavili mikulášský den.

Mgr. Pavla Hrubá