Mikuláš

Naši deváťáci připravili pro své mladší spolužáky krásnou mikulášskou nadílku. Anděl, Mikuláš a dva čertíci navštívili jednotlivé třídy. Mikuláš četl z Knihy hříchů, ve které byli napsáni největší hříšníci. Ti museli předstoupit před Mikuláše, zarecitovat básničku a říct, v čem se příští rok polepší. Čertíci cinkáním řetězů naháněli strach a andílek odměňoval děti sladkostmi. V každé třídě jsme vyslechli řadu básniček, a dokonce se recitovalo i na druhém stupni! Deváťákům patří velký dík za perfektně připravenou akci.

Mgr. Pavla Hrubá