Mikulášská diskotéka

V pátek 4. listopadu se pro žáky naší školy konala diskotéka v tělocvičně. DJ Rosťa a jeho asistentka Klára připravili pro děti zábavný program plný soutěží a her. Nejprve se roztančily děti z první a druhé třídy, ale po první soutěži se směle přidávali i ostatní. Jen starším žákům se na parket nechtělo, protože hudba byla volena spíš pro menší děti. To už ale parketu kraloval pan ředitel a s dívkami ze sedmé třídy to pořádně rozjel. Pro motivaci ostatních se přidaly i paní učitelky a za chvíli se zaplnila celá tělocvična. V mezičasech se skandovalo pro soutěžící, kteří museli nosit balónky na lžících, prasknout nafukovací balónek, který byl přivázán k tělu soupeře, nebo podlézat v záklonu neustále se snižující tyč. Na vítěze vždy čekala sladká odměna.  Paní učitelky byly vyzvány, aby si vyzkoušely přetahování lanem. Žáci je nenechali ale ve štychu a jeden po druhém se přidali na tu či onu stranu, takže se nakonec přetahovala celá škola zároveň. Ještě že bylo tak dlouhé lano!

Mgr. Natálie Navrátilová