Mikulášská nadílka

Dne 5. prosince 2018 nás jako každý rok navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Tato výprava nás však nepřišla navštívit ani z nebe, ani z pekla, nýbrž z 9. třídy.

Téměř všichni deváťáci se v 1. vyučovací hodině namaskovali tak věrohodně, že je mnohdy ani jejich vyučující nemohli poznat – Mikuláš působil vznešeně, andělé božsky a čerti přímo ďábelsky.

Postupně výprava vstoupila do tříd na prvním stupni, kde byly děti poměrně vystrašené, a proto jim za všechny výkony zatleskala a také je odměnila sladkými dobrotami. Na druhém stupni už se žáci nebáli, někteří si dokonce dělali legraci, která se neobešla bez pravé čertovské reakce. Nemnoho tváří zůstalo nezačerněných a pár „zlobivců“ dokonce skončilo v pytli.

Nakonec vybraná skupina méně děsivých čertů s anděly a Mikulášem zamířila do školky. Školčata se nejprve bála, ale s postupem času si někteří hrdinové dodali tolik odvahy, že zazpívali písničku či si některé čerty a anděly pohladili. Za to byli nejen oni odměněni mandarinkami a balíčky plnými sladkostí.

Přestože nebyla škola po odchodu nebeské výpravy úplně vymydlená, všichni jsme si tuto akci užili a už se zase těšíme na další 5. prosinec.

Anika Vykonalová