Mladoňov – ústav ekologického vzdělávání

Ve středu, znaveni drakiádou, hrami, pyžamovou párty a stezkou odvahy, vyrazili jsme do nedalekého Mladoňova, kde nedávno vznikl ústav ekologického vzdělávání. Paní učitelka Lenka Crhonková nám zajistila naučný program s názvem „Pojďte s námi do lesa – podzim“. Po ukolébavé cestě autobusem jsme dorazili na místo určení. Stará mladoňovská škola se nám ukázala v krásném novém kabátě.

Nejprve nás paní Andrísková, ředitelka ústavu, usadila v moderní učebně, kde nás seznámila se stromy a jejich částmi. Dozvěděli jsme se například, že z kůry sekvojů (druh borovice) se vyrábí korek a že tyto stromy přitahují blesky. Potřebují hořet, aby popraskala semínka a mohl tak vzniknout nový strom. Měli jsme také možnost se dozvědět něco nového o zvířatech v lese a potěžkat si parohy zvěře a rohy různých zvířat.

Počasí nám přálo, a proto jsme se vydali na krátkou procházku k větrné elektrárně. Tam pro nás byly připraveny různé ukázky stromů a keřů. Zjistili jsme, že orobinec je rostlina budoucnosti a že se dá celá zužitkovat, dokonce i jíst. Naučili jsme se rozlišovat jedlou jeřabinu od plané, dozvěděli jsme se, že z plodů lípy si můžeme vyrobit lipovou kávu a z jedlých kaštanů zase nugát. Vyprávění o stromech nebylo zajímavé jen pro děti, ale i pro učitelky, které by si dokázaly představit pobyt v Mladoňově s celodenním programem. Doufáme, že nově získané vědomosti uplatníme i při výuce ve škole a že se brzy do ekologického ústavu vrátíme. Vždyť to máme jen přes kopec!

Mgr. Natálie Navrátilová