Moje první setkání s praktickou chemií

Minulý týden ve středu jsme měli předmět Přírodovědná praktika. Paní učitelka do každé dvojce rozdala pomůcky na filtraci. Každý z nás musel mít plášť nebo něco, co by nás chránilo. Jako první jsme si připravili filtrační aparaturu. Pokus byl, že jsme do vody dali rozdrcenou křídu na prášek. Pak jsme ji filtrovali přes gázu, vatu a filtrační papír. Měli jsme zjistit, za jakou dobu voda s křídou filtrací proteče, a který z filtrátů bude  nejčiřejší. Někteří bohužel nestihli pokus dokončit. Zjistili jsme, že nejčiřejší byl pokus s filtračním papírem. Pokus se mi velice líbil.

Bára Eibová, 8. třída