MŠ – 2. ročník soutěže „Sjeď, jak umíš.“

Začátek roku 2017 jsme zahájili sportovně. Poprvé nám přála paní Zima, a tak mohla i přes mráz proběhnout soutěž v netradičním bobování. Po perníčkovém posilnění se všechny děti z oddělení Školička proměnily v závodníky na bobech, lopatách a saních. Při soutěži si děti vyzkoušely i různé figury při sjezdu. Protože sníh nám namrzl, tak soutěžní stroje jezdily daleko, ale vyhrát mohli jen tři závodníci, kterým to jelo nejdál. Na 1. místě se umístil Davídek Smejkal, na 2. místě Pepa Hrubý a na 3. místě Valča Dlouhá. Všichni soutěžící  získali perníček a horký čaj na zahřátí. Vítězům blahopřejeme ke dlouhé jízdě.

Mgr. Marcela Vavřinová