Náš karnevalový týden ve školičce

V masopustním období jsme se i my všichni ve školičce bavili karnevalovými převleky, výrobou veselých masek, výzdoby tříd na velký karneval, vymýšlením veselých her, hrou na cirkus.Při velkém karnevale děti tančily, soutěžily, mlsaly a zejména se bavily, aby si užily čas masopustu.

                                                                                        Mgr. Marcela Vavřinová