Návštěva Domu pro seniory v Libině

Dne 19. 12. jsme se s několika dalšími žáky a dvěma učitelkami vydali do Domova důchodců v Libině. Náš hlavní cíl byl předat peněžní dar v hodnotě 8 000,- Kč, který jsme vybrali na vánočním jarmarku. Za něj budou důchodci jezdit na výlety atd. Také jsme chtěli rozdat vánoční náladu, a tak jsme si připravili několik vánočních koled, jak tradičních, tak moderních. Důchodcům se vystoupení moc líbilo a při některých koledách se i přidali. Velmi nás překvapili lidé, kteří jsou i přes svůj zdravotní stav takto aktivní. Následovalo předávání finančního daru. Jako dárek za vystoupení dostal každý z žáků malé překvapení v podobě sladkostí a keramických výrobků, vyrobených důchodci. Celkově nás výprava do Libiny velmi dojala. Doufáme, že i v dalších letech budou žáci Základní školy v Hrabišíně jezdit rozdávat radost.

Zuzana Körnerová a Karolína Hladilová, žákyně 9. třídy