Návštěva knihovny

Jednou za měsíc navštěvujeme s dětmi ze školní družiny místní knihovnu. Tím dětem dáváme možnost seznámit se nejen s knihou, ale zároveň u nich nenásilnou formou podporovat vztah ke čtení. V moderní době se pro děti bohužel četba stává až druhořadou zábavou. V knihovně si mladší žáci rádi listují v pohádkových a obrázkových knihách. Některé děti milují encyklopedie, což platí zejména o těch starších. Jiné zajímají knihy dobrodružnějšího charakteru. Vybrané knihy si děti mohou bezplatně zapůjčit domů, za což bychom chtěli místní knihovně velmi poděkovat.

Bc. Barbora Klevetová a Věra Vitásková