Novoroční přání

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,

kvapem se přiblížil konec roku a čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Co na tom, že Vánoce zase asi nebudou bílé, vždyť nás všechny čeká čas volna a odpočinku, dárků, vánočních stromečků a nezapomenutelných chvil se svými blízkými.

Naše škola v prosinci zažila ještě celou řadu událostí, o nichž se můžete dočíst v ostatních příspěvcích na našich internetových stránkách. K nejvýznamnější události bezesporu patřil vánoční jarmark, který proběhl v pátek 7. 12. 2018 ve večerních hodinách.  Na tomto jarmarku se utržilo celkem 32.161,- Kč. Čistý zisk po odečtení nákladů činil 22.274,- Kč. Jak již zaznělo na jarmarku, část výdělku ve výši 8.000,- Kč byla darována Domovu pro seniory v Libině. 3.000,- Kč jsme zaslali na charitativní činnost v rámci adventních koncertů, které každou adventní neděli vysílá Česká televize. Zbývající část ve výši 11.274,- Kč bude použita na zájmovou činnost žáků naší školy. Za vydařenou akci ještě jednou děkuji všem svým spolupracovníkům, žákům a hostům.

Přeji Vám všem krásné Vánoce plné radosti a do nového roku hodně lásky, štěstí a pevné zdraví.

Zdeněk Hořava, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín