Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 14. 2. se konala okresní soutěž v anglickém jazyce v Šumperku na Komíně. Soutěže se účastnili vždy dva nejlepší žáci z jednotlivých základních škol. Naši školu prezentovaly ve dvou kategoriích žačky Hana Šindlerová za kategorii II. A a Viktorie Dlouhá za kategorii I. A. Reprezentovaly naši školu velmi úspěšně. Hanka Šindlerová získala ve své kategorii vynikající 1. místo a Viktorka Dlouhá krásné 4. místo.  Soutěž se skládala z poslechu, z gramatického cvičení a z konverzace na dané téma. Soutěžící byli hodnoceni dvěma porotami. Našim dvěma úspěšným žákyním velmi gratulujeme! Hanka Šindlerová se v březnu zúčastní krajského kola, které se bude konat v Olomouci. V kategorii rodilých mluvčích nás bude reprezentovat také Haley Štěpánka Körnerová.

Mgr. Jitka Macháčková