Pasování na čtenáře

Pondělí 23. 11. 2015 byl pro prvňáčky velký den – pasování na čtenáře. Knihovnice Simona Jašková si pro děti v místní knihovně připravila zábavné úkoly. Děti poznávaly pohádky, skládaly slabiky a písmena dle předlohy, složily slib čtenářů a ukázaly, co už dokážou přečíst. Na závěr byli prvňáčci pasováni na čtenáře a čtenářky. Obdrželi medaile a svou „první knihu“ – Slabikář. Děti si dopoledne náramně užily.

Velké poděkování patří paní Berlínské, která pro děti připravila nádherné perníkové medaile.

Jana Březinová