Ples 2020

Letošní rok jsem měl poprvé možnost jako nový ředitel školy se osobně zúčastnit plesu SRPŠ. Musím upřímně říct, že jsem byl velmi příjemně překvapen, jak bylo všechno dobře připravené a zorganizované. Všichni organizátoři plesu odvedli velký kus práce a celý ples měli dobře zajištěný, takže všechno běželo v dobře zaběhnutých kolejích. 

Hudební doprovod po celý večer zajišťovala skupina TOBY BAND. K nejlepším zážitkům večera patřilo bez pochyby taneční vystoupení žáků ZŠ Hrabišín, které si žáci pečlivě nacvičili pod vedením učitelek Kláry Hasmannové, Lenky Crhonkové a Veroniky Korgerové. Na taneční vystoupení se přišli podívat nejen rodiče žáků, ale řada dalších rodinných příbuzných a kamarádů, takže účast na plese byla opravdu velká a celý sál byl zaplněn do posledního místa. Po další taneční vsuvce následovalo slavnostní šerpování žáků devátých tříd, které bylo také velmi pěkné a důstojné. Před půlnocí došlo ještě na jedno překvapení, které nám připravili deváťáci s jejich třídní učitelkou. Musím říct, že to všem moc slušelo a někteří by se svým tanečním výkonem mohli uvažovat i o STAR DANCE. O půlnoci proběhlo tradiční losování tomboly, ve které se rozdalo přes sto pěkných cen. Pak se všichni už jen dobře bavili a tancovali až do konce plesu.

Na závěr musím vyjádřit pochvalu a poděkování všem lidem, kteří se podíleli na přípravě této náročné akce a věnovali na přípravu akce svůj čas. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří na ples věnovali ceny. Už teď se těším na další ples a věřím, že bude stejně kvalitní jako ten letošní.

Ing. Roman Hanák, ředitel školy