Ples SRPŠ

V pátek 26. února proběhl již tradiční ples SRPŠ. Po úvodním slovu paní Losové a pana ředitele Hořavy se ujalo svého úkolu hudební duo TOBY band, které nás provázelo celým večerem.

Hned na začátku plesu jsme mohli zhlédnout slečny z taneční skupiny Diamond Stars.

Všichni netrpělivě čekali na taneční vystoupení našich žáků, které si připravili s paní učitelkou Crhonkovou a Golovou. Pohled na krásně načesaná děvčata a chlapce v oblecích byl úžasný. Přestože nervozita u některých byla veliká, vystoupení sklidilo velký potlesk.

Poté došlo k ošerpování našich nejstarších žáků, deváťáků. O každém jsme se dozvěděli, jaké má záliby a kam se chystá po ukončení základní školy.

Dalším zpestřením programu byla taneční skupina Diamond Dance. Děvčata předvedla své vystoupení na motivy Policejní akademie.

Po půlnoci byla vyhlášena tombola a ti šťastnější si domů odnesli své výhry. Poté pokračovala zábava do ranních hodin. Poslední návštěvníci odcházeli po třetí hodině domů.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, jeho organizaci a průběhu. Bez těchto rodičů, bývalých žáků a dalších obětavých lidí by tento ples nemohl být.

Mgr. Pavla Hrubá