Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Ve školce mají své místo i pohádky.  Proto nás dne 15. 4. navštívilo loutkové divadlo  s  oblíbenou pohádkou několika generací Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Jednalo se o klasickou pohádku K. J. Erbena o statečném princi a zakleté princezně, kterému při zdolávání překážek a těžkých úloh pomáhali tři odvážní pomocníci. Jako v každé správné pohádce dobro zvítězilo nad zlem a děti měly možnost se dozvědět, že opravdoví přátelé mohou společně dokázat i velké věci.  Dětem se představení moc líbilo, protože mimo příběh byly do představení zařazeny i písničky s pohybem. Na závěr si děti mohly krásné loutky také prohlédnout a pohladit.

Kolektiv MŠ