Pravěký školkový den – únor 2018

I letos jsme se všichni v projektovém pravěkém vagonku podívali do dávné historie. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely některé pravěké činnosti. Stavěly jeskyně a pravěká obydlí, lovily mamuty, zdobily praoblečení, vyráběly šperky, prakresby, budovaly ohniště a pasti. Při pravěkém dni také děti tančily pravěké tance a ochutnaly uvařeného uzeného mamuta. Děti si tento den opravdu užily a v maskách pračlovíčků jim to moc slušelo.

Za MŠ Mgr. Marcela Vavřinová