Předávání Slabikářů

Pondělí 27. 11. 2017 byl pro děti první třídy velký den – obdržely svoji „první knihu“ Slabikář. Děti vstoupily do třídy, kterou začaroval čaroděj Nečtenář. Všechny knihy a hlavně Slabikáře uzamkl do žaláře na velký zámek. Odemknout ho mohly děti, když splní několik úkolů. Děti pracovaly ve skupinkách – hledaly slabiky k obrázkům, hledaly po třídě psací a tiskací slova, vyplňovaly křížovku, počítaly geometrické tvary a sbíraly věty a slova po třídě, které potom malovaly. Za každý splněný úkol si mohly vykreslit klíč, který nalepily k zámku dveří žaláře. Všem skupinkám se moc dařilo a zvládly nasbírat všechny klíče, které nám odemkly zamčené slabikáře. Na závěr jsem s panem ředitelem prvňáčkům předala Slabikář a krásnou perníkovou medaili.

Velké poděkování patří paní Berlínské, která pro děti připravila nádherné perníkové medaile.

                                                                                                                    Mgr. Jana Březinová