Přednášky minimálního preventivního programu

Během měsíce ledna a února proběhly pro naše žáky další přednášky v rámci preventivního programu. Dvě přednášky zajistila Poradna zdraví ze Šumperka. Pro pátou třídu proběhla zajímavá přednáška na téma Kouření-vznik závislostí. Žáci získali mnoho zajímavých informací. Dozvěděli se, jak vypadají vnitřní orgány kuřáka, kolik stojí kouření a vyzkoušeli si také „vykouřit“ cigaretu. Šestá třída měla přednášku o nebezpečí kyberšikany, což se ukázalo být velmi žhavé téma. Doufáme, že si všichni vzali řádné poučení a budou se dle něj chovat při používání telefonu a internetu. Další přednáška pro sedmou třídu s názvem „ Poruchy příjmu potravy“ byla neméně zajímavá. Žáci se dozvěděli, jak se správně stravovat, a také co je to vlastně bulimie či anorexie. Další přednáška byla pro osmou a devátou třídu s názvem „Rizikové sexuální chování“. Řešili rozdíl mezi láskou a sexem, učili se rozpoznat rizikové sexuální chování a nebezpečí, které z tohoto chování mnohou vyplynout. Poslední přednáškou, která je naplánována na 20. 2. pro šestou třídu, je klima třídy, kdy přednášející bude s žáky řešit negativní vztahy ve třídě a role v třídním kolektivu. Všem přednášejícím, v rámci minimálního preventivního programu 2016/2017, za zajímavé informace děkujeme!

Mgr. Natálie Navrátilová