Přednášky minimálního preventivního programu

Během měsíce listopadu a prosince proběhly pro naše žáky dvě přednášky. Obě přednášky zajistil Městský úřad Šumperk, sociální odbor. První, pro osmou třídu, s názvem „ Mám 15 a co to pro mě znamená“, druhá byla pro pátou třídu s názvem „Práva a povinnosti dítěte“.  Děti se dozvěděli o jejich právech a povinnostech v souvislosti s jejich věkem. O tom, na koho se obrátit, když mají nějaký problém, nebo u koho hledat pomoc v rámci státní sféry.

Mgr. Natálie Navrátilová