Přehlídka mysliveckých trofejí v Hanušovicích – 2014

Myslivecké sdružení pozvalo třetí, čtvrtou a pátou třídu naší školy na přehlídku trofejí zvěře ulovené v roce 2014 na území Jeseníků. Přehlídka se konala v kulturním domě v Hanušovicích, kde myslivci děti prováděli a odborně vysvětlovali způsob lovení zvěře. Hlavně kluci nemohli spustit oči z loveckých zbraní jako jsou brokovnice, kulovnice či lovecké nože. Nechyběly ani patřičné náboje. Na stole ležela svléknutá čtyřmetrová kůže hada – krajty.  Pro děti byly připraveny i zvláštní úkoly – poznat stopy jednotlivých zvířat. V této disciplíně si nejlépe vedli čtvrťáci. Páťáky zase nejvíce zaujala výstava vycpanin ptáků a savců. Každý se chtěl vyfotil s  dvoumetrovým vycpaným hnědým medvědem a bílým jelenem, který je velkou zvláštností České republiky. Dnes tento bílý jelen patří k ohroženým zvířatům. Velmi působivé bylo zaklesnuté paroží dvou jelenů, kteří se při souboji dostali do vody a tam se utopili, protože nebyli schopni se navzájem oddělit.

V kynologickém koutku se děti naučily rozpoznávat rasy loveckých psů a dokonce se mohli pomazlit s drobným jezevčíkem, českým fouskem, foxteriérem a německým křepelákem.

Na zpáteční cestě do školy nám děti oznámily, že už znají své budoucí povolání. Chtějí být myslivci.

Mgr. Lýdie Špániková