Preventivní besedy ve 3. čtvrtletí

V měsíci únoru se žáci 4. ročníku seznámili s nebezpečím internetu v programu s názvem Dvakrát měř, jednou klikni.

Žáci 1. a 2. ročníku si v březnu připomněli, že úraz není náhoda a s paní lektorkou z Poradny zdraví Šumperk si vyzkoušeli, jak v případě úrazu postupovat.

V dubnu jsme se věnovali prevenci v pěti ročnících. Čtvrťáci řešili chování lidí ke zvířatům v pořadu Aby pes nekousl.

Páťáci si ověřili, že tabákové výrobky opravdu škodí zdraví při besedě na téma Kouření – vznik závislosti a její důsledky.

Šesťáci si pomocí interaktivních aktivit vymezili a objasnili pojem Kyberšikana a zároveň získali informace o tom, jak se mohou bránit.

Sedmý ročník přivítal Mgr. J. Keprtovou, která žáky seznámila se zásadami správného stravování a pitného režimu v pořadu Poruchy příjmu potravy.

Rizikové sexuální chování a pojmy jako láska, sex, morálka, etika, empatie, asertivita byly tématem preventivní besedy v devátém ročníku.

                                                                                                                Mgr. Kateřina Němcová