Preventivní program v 5. ročníku

Ve středu 22. května proběhla hodinová beseda s názvem Práva a povinnosti nezletilých dětí. Žáci se seznámili s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu (např. Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana dětí, týrání, zneužívání, atp.) a jejich ukotvením v legislativním rámci ČR. Získali také kontakty na instituce a organizace, které jim v těchto situacích mohou pomoci.

Probírané téma naše žáky zaujalo. Těšíme se na další spolupráci s pracovníky MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD)

                                                                                                                    Mgr. Kateřina Žanda