PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Historie samostatné MŠ v obci Hrabišín se datuje od roku 1949, kdy se oddělila od národní školy. V průběhu let existovala MŠ také ve dvou budovách, přičemž v jedné z nich bylo umístěno i jeslové oddělení. S postupem doby došlo ke snížení počtu dětí v obci, a proto se od roku 1990 nachází v obci již jen jedna MŠ. Z počátku byly v budově umístěny 2 třídy a od roku 1994 se počet tříd zredukoval na jednu.

Přestože je budova naší MŠ starší, v okolním prostředí je nutné ji hodnotit jako nejzajímavější. Mnozí by nám mohli závidět jak velkou zahradu, tak členitou budovu, která dětem nabízí spoustu zajímavých prostor pro činnosti. Využíváme také blízkého členitého okolí s ohledem na roční období k aktivnímu všestrannému vyžití dětí.

K 3. září 2018 jsme zahájili školní rok se zapsanými 42 dětmi, jsme tedy dvoutřídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2 do 7 let.

Třídy se jmenují „Školička“ a „Hernička“, kdy ve „Školičce“ jsou zařazeny zejména děti s odkladem školní docházky, děti rok před nástupem do ZŠ a dále podle věku, letos 24 dětí.

V oddělení „Hernička“ je zapsáno 18 dětí. S ohledem na specifické potřeby 15 našich nejmenších dětí jsme se pro ně snažily vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby se i děti od dvou do tří let, tzn. batolata, ve školičce cítila dobře.

Od roku 2002 pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na základě kterého jsme si vypracovaly náš školní vzdělávací program „ Jede vláček vlak“. Tento program každoročně upravujeme dle aktuálních potřeb dětí.

Kromě kvalitní standardní péče nabízíme i letos pestrou paletu školních i mimoškolních akcí, jak pro děti, tak pro rodiče a děti i pro širší veřejnost (např. naše Drakiáda, Dýniáda, Vánoční dílny, pravidelný cyklus čtení rodičů, prarodičů a starších školáků v rámci projektu Česko čte dětem“…, Velikonoční dílničky, Čarodějnický rej, Pasování na předškoláčky, Zahradní rodinná slavnost a jiné.

Snažíme se také o dobrou spolupráci s rodiči, Obecním úřadem Hrabišína a Obecním úřadem Dlouhomilov, vítáme nové občánky, snažíme se rozvíjet spolupráci se Základní školou Hrabišín, jejíž jsme od 1. 1. 2003 součástí.

 

Mgr. Marcela Vavřinová