Projekt E-Bezpečí

V pátek 13. května se žáci druhého stupně zúčastnili besedy zaměřené na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy vzdělávací akce byly otázky kyberšikany a kybergroomingu. Tento Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

V první části besedy se žáci dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén byla také demonstrována na vybraných kauzách z celého světa.

Tématem druhé hodiny byla problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci se více seznámili se strategiemi a manipulativní technikou možných útočníků. Lektoři demonstrovali nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR), představili případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální dítě Facebook.

Na závěr besedy žáci obdrželi tematickou „skládačku“ s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce.

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.