Protipožární prevence ve 2. a 6. ročníku dne 17. 4. 2023

V pondělí 17. 4. 2023 se žáci druhého a šestého ročníku zúčastnili besedy s pracovníky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Byla především zaměřená na protipožární prevenci, ale také  na ochranu obyvatelstva, mimořádné události, volání na tísňové linky a integrovaný záchranný systém. Prezentace na interaktivní tabuli byla vhodně doplněna příklady z běžného života a praktickými ukázkami. Celá beseda se nesla v příjemné, přátelské atmosféře.  Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a užitečných rad.

                                                                                                                      Mgr. Kateřina Žanda, ŠMPRCH