Sběrný dvůr a ČOV

Dne 21. 6. 2017 se žáci 4. a 9. třídy vypravili s paní učitelkou Crhonkovou do sběrného dvora a na čističku odpadních vod do Libiny. Po druhé vyučovací hodině jsme vyrazili k autobusu. Když jsme dojeli do Libiny, první zastávka byl již zmíněný sběrný dvůr, kde jsme viděli, jak se třídí plasty. Byli jsme poučeni o třídění odpadu. Poté jsme šli do ČOV. Průvodce nám ukázal různé druhy čistění vody, jak přes síto, tak s pomocí bakterií. Některé děti musely mít zacpané nosy, protože to tam vážně smrdělo. Až jsme si celou čističku prošli, šli jsme k paní učitelce domů, kde žáci 9. třídy přichystali různé aktivity pro své mladší spolužáky. Paní učitelka nás všechny pohostila a upekla nám buchtu a opekla špekáčky. Po cestě domů jsme si koupili nanuky a už jen čekali na autobus, který nás odvezl zpátky do Hrabišína. Celý den jsme si všichni moc užili.

Tereza Nováková a Vladimír Los