Sběrný dvůr

Dne 23. června jsme jeli na exkurzi do Dolní Libiny. Navštívili jsme sběrný dvůr a čističku odpadních vod. Kanalizace se stéká z Libiny a z Oskavy.Voda přitékala velmi špinavá, ale po celém procesu by vás jistě ohromil výsledek. Voda byla křišťálově čistá, dokonce se může vypouštět zpátky do potoků, rybníků a jezer. Ve sběrném dvoře jsme viděli plno věcí, které tam nepatří. Je tam velmi těžká práce. Pořád se dováží nový odpad a nestíhá se třídit. Zhlédli jsme obrovský lis, který slisuje pet lahve, krabice od mléka atd. Lidé tam byli velmi hodní, provedli nás celým sběrným dvorem. Nakonec jsme šli k naší paní učitelce na její zahradu. Paní učitelka nás pohostila výtečnou buchtou. Nabídla nám pití a šli jsme na autobus.

David Gažar, 4. třída