Seminář – Nové metody a formy práce ve výuce

25. září 2015 bylo na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Všichni pedagogové se zúčastnili semináře, který vedla paní Mgr. Dana Svobodová. Seminář nesl název “ Nové metody a formy práce ve výuce“. V době od 8 do 15 hodin jsme absolvovali školení a sami si vyzkoušeli některé nové formy výuky. Tento seminář byl pro všechny velmi zajímavý a některé nové poznatky jsme již uplatnili ve svých předmětech.

Mgr. Pavla Hrubá