Školní výlet 9. třídy do Mladoňova

V pondělí 14. května 2018 jsme jeli na dvoudenní školní výlet do Mladoňova. Hned po příjezdu nás z Ústavu ekologického vzdělávání přivítal nám dobře známý David Křenek s velmi milou paní ředitelkou Mgr. Lucií Pulterovou. Jakmile jsme se ubytovali, následovala svačinka a první hra zaměřená na orientaci v terénu. Podle zeměpisných souřadnic jsme si nejdříve na nedaleké louce vyhledali mapu a poté, podle vyznačené trasy na ní, museli přejít na předem určené místo. Byli jsme rozděleni na skupinky a úkolem každé bylo, dostat se na dané místo co nejdříve. I když jsme se všichni rozprchli různými směry, nakonec jsme se všichni zdárně sešli tam, kde byl cíl cesty. Odměnou za splněný úkol nám byl výborný kotlíkový guláš, který jsme si sami uvařili z ingrediencí, které jsme si museli najít v nedalekém lese. Vše se podařilo a my si náramně pochutnali. Po malém odpočinku v krásné přírodě a na sluníčku jsme si zahráli ještě několik zábavných her a poté se vydali zase zpět. Po večeři ještě následoval úžasný fotbálek s velkým plátěným míčem, který si díky větru dělal, co chtěl. Večer jsme ještě zhlédli pěkný film a poté šli na „kutě“. Druhý den ráno nás opět čekalo několik zajímavých her, ve kterých jsme si mohli ověřit naše schopnosti a dovednosti. Některé z nich vyžadovaly i vzájemnou spolupráci, která se nám také povedla. Po obědě jsme se sbalili, se všemi, co se nám tak pilně věnovali, rozloučili a odjeli domů. Tento výlet, který byl naším posledním na ZŠ v Hrabišíně, se nám velice líbil, protože nám umožnil zažít pěkné poslední společné chvíle.

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.