Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017

V pátek 30. června jsme se všichni naposledy sešli na prostranství před školou, abychom slavnostně ukončili školní rok 2016/2017. Pan ředitel Mgr. Zdeněk Hořava pronesl úvodní řeč, ve které zrekapituloval a zhodnotil naši práci, kterou jsme plnili během celého školního roku. Připomenul i některé významné události, na jejichž přípravě se všichni podíleli, a které i v tomto školním roce přinesly radost z dobře vykonané práce. Poté následovalo vyhodnocení všech sběrových akcí a sportovních soutěží, které v průběhu školního roku na naší škole probíhaly, a do kterých se naši žáci zapojili. Za svou snahu a úspěchy byli tito žáci také odměněni. Nechybělo ani rozloučení s Adamem Vlčkem a se žáky 9. třídy – Anitou Léharovou, Terezou Novákovou a Vladimírem Losem, kteří se už teď těší na nový začátek na škole, kterou si zvolili. Naši školu také opouští paní asistentka pedagoga Ivana Baková a paní učitelka Mgr. Natálie Navrátilová, kterým také přejeme mnoho úspěchů v jejich novém zaměstnání. Zdárně jsme ukončili další školní rok a nám nezbývá, než se zase těšit na ten příští, co nového nám přinese.

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.