Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. června jsme se všichni naposledy sešli na prostranství před školou, abychom slavnostně ukončili školní rok 2017/2018. Pan ředitel Mgr. Zdeněk Hořava pronesl úvodní řeč, ve které zrekapituloval a zhodnotil naši práci, kterou jsme plnili během celého školního roku. Poté následovalo vyhodnocení všech sběrových akcí a sportovních soutěží, které v průběhu školního roku na naší škole probíhaly, a do kterých se naši žáci zapojili. Za svou snahu a úspěchy byli tito žáci také odměněni. I paní starostka V. Holoušová se připojila k slavnostnímu rozloučení se žáky 9. třídy a popřála jim mnoho úspěchů na škole, kterou si zvolili. Naši školu v tomto školním roce také opouští paní učitelka Bc. Kristýna Zavadilová, které tímto děkujeme za výbornou spolupráci a přejeme jí mnoho úspěchů v jejím dalším životě. Zdárně jsme tedy ukončili další školní rok a nám nezbývá, než se zase těšit na ten příští, který bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018.

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.