Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. června jsme se všichni naposledy sešli na prostranství před školou, abychom slavnostně ukončili školní rok 2018/2019. Pan ředitel Mgr. Zdeněk Hořava pronesl úvodní řeč, ve které zrekapituloval a zhodnotil naši práci, kterou jsme plnili během celého školního roku. Poté následovalo vyhodnocení všech sběrových akcí a sportovních soutěží, které v průběhu školního roku na naší škole probíhaly, a do kterých se naši žáci zapojili. Za svou snahu a úspěchy byli tito žáci také odměněni. I paní starostka V. Holoušová se připojila k slavnostnímu rozloučení se žáky 9. třídy a popřála jim mnoho úspěchů na škole, kterou si zvolili. Bohužel i v tomto školním roce se musíme rozloučit s jedním ze svých kolegů, tentokrát s panem ředitelem Mgr. Zdeňkem Hořavou, který na naší škole působil pět let, a který ve své profesní činnosti bude i nadále pokračovat tentokrát jako ředitel na Základní škole ve Vápenné. Tímto mu přejeme mnoho úspěchů a radosti v jeho dalším životě a děkujeme za vše dobré, co pro naši školu vykonal.
Zdárně jsme tedy ukončili další školní rok a nám nezbývá, než se zase těšit na ten příští, který bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019.

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.