Slovo ředitele školy

Nacházíme se na počátku nového školního roku 2016/2017. Ve čtvrtek 1. září jsme jej slavnostně zahájili na prostranství před budovou školy. Přivítali jsme 13 nových prvňáčků a několik nových žáků z vyšších tříd. Počet žáků naší školy se zvýšil na 144. Do školy chodí žáci z Hrabišína, Dlouhomilova, Brníčka, Benkova, Strupšína, Libiny a Šumperka. Větší je také počet zaměstnanců (25). Nová paní učitelka slečna Kristýna Zavadilová bude učit český jazyk, výtvarnou výchovu a přírodopis. Máme nové asistenty pedagoga – paní Ivanu Bakovou a pana Davida Křenka. Do mateřské školy nastoupila paní učitelka Martina Kučerová, která nahradila paní učitelku Šárku Brhelovou.

I v tomto školním roce Vás budeme informovat o dění na základní a mateřské škole prostřednictvím internetových stránek, školního zpravodaje a třídních schůzek. Také nadále chceme rozvíjet přátelské a tvůrčí prostředí, které na naší škole panuje.

Přeji žákům, ale i rodičům a všem zaměstnancům, úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho úspěchů a především pak hodně štěstí a zdraví.
Zdeněk Hořava, ředitel školy