St. Patrick´s day

Dne 17. 3. se v dnešní době již téměř celosvětově slaví den svatého Patrika. Tento svátek pochází z Irska, ale slaví se po celé Británii, v USA, v Německu, v Austrálii a dokonce i v Japonsku. Kdo si v tento den obleče zelenou barvu, stává se na den Irem. V Irsku je to státní svátek, který slaví všichni Irové s velkým nadšením. Vaří se zelené pivo, jí se zelené koláče, konají se průvody. Naše škola si to také se žáky 2. stupně na tento den vyzkoušela. Děti a učitelé si oblékli  zelené oblečení, Adélka Hanáková upekla zelenou bábovku a žáci se v hodinách dozvěděli ještě něco více o tomto dni.

Mgr. Jitka Höpflerová