Tonda Obal

V pátek 8. 4. 2022 navštívil naši školu lektor s programem Tonda Obal na cestách. Je to pojízdná výstava, která je realizována na českých školách již přes 20 let. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Žáci viděli vzorky recyklovaných materiálů, seznámili se s barvami kontejnerů, se sběrnými dvory. Lektor rovněž podal informace o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Děti se dozvěděly, jak se třídí všechny druhy odpadů a mohly si i samy vyzkoušet, jak určité materiály vytřídit. V české republice 73 % obyvatel odpady třídí, a právě k vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO – COM, jehož součástí je školní vzdělávací program Tonda Obal. Do školy jsme pořídili třídící kontejnery a budeme se snažit vést děti ke třídění odpadů i ve škole a společně vystavět základy k odpovědnému chování v dalším životě.

Mgr. Lenka Crhonková