Vánoční besídka v MŠ

Ve čtvrtek 14. 12. jsme se v naší mateřské škole sešli s rodiči, abychom si společně užili toto předvánoční období. Děti si pro své maminky a tatínky připravily vystoupení, které jim na vánoční besídce pyšně předvedly. Děti z oddělení Včeliček měly připravené básničky, písníčky a na závěr předvedly nacvičený taneček. Děti z Berušek měly také připravené pásmo plné básní, písní, tanečků, zahrály také pohádku o Sněhurce a na závěr všem divákům představily některé vánoční zvyky a tradice.

Po vystoupení dětí jsme se společně sešli na zahradě a s doprovodem hry na harmoniku, jsme si společně zazpívaly koledy, zapálili prskavky a s vánoční náladou jsme se rozloučili.

Všem rodičům děkujeme za milá slova. Dětem děkujeme za snahu, kterou při besídce předvedly a všem ze srdce přejeme pohodové Vánoce, mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

Kolektiv MŠ