Vánoční jarmark

Dne 11.12. se v naší škole konal 1. vánoční jarmark. Děti, zaměstnanci školy, ale i rodiče žáků se na tuto akci připravovali týdny dopředu. Učitelé s dětmi vyráběli různé výrobky a šikovné maminky a babičky napekly vánoční cukroví. Nacvičovaly se vánoční koledy, básničky a dokonce i skladby na různé hudební nástroje – trubku, kytaru a klavír.

Den začal vánočními dílnami. Škola byla rozdělena na několik stanovišť, ve kterých se po hodince střídali žáci dychtiví si vyrobit třeba vánoční svícen, smaltové šperky nebo ozdobit výborné cukroví. Vánoční dílny skončily úderem jedenácté hodiny, děti se naobědvaly a šly si odpočinout domů. Zato pro pracovníky školy začala druhá směna. Celá škola se chystala na vánoční vystoupení a následný jarmark.

Samotná akce začala v 16:30, kdy jsme se všichni, teď už i s návštěvníky, sešli před budovou naší základní školy. Pan ředitel Zdeněk Hořava pronesl vánoční poselství a žáci poté předvedli krásné vystoupení se zpěvem vánočních koled a pásmem básniček. Na trubku nás doprovodil Ondřej Hrubý, na klavír  Štěpánka Haley Körnerová, Jiří Krahula a pan učitel Sadil. Na kytaru zahrál a zazpíval Jiří Štelc. Zazněly i tóny fléten v podání našeho školního kroužku a Veroniky Štelcové.  Celou akci velmi úspěšně oddirigovala paní učitelka Jana Březinová.

Po vystoupení jsme se my učitelé odebrali na svá stanoviště a jarmark mohl začít. Návštěvníci se mohli občerstvit v naší jídelně, kde se podával čaj, káva a vánoční punč. Kdo měl hlad, mohl si koupit něco k zakousnutí v podobě párku v rohlíku a vánočního cukroví. V prvním patře naší školy si někteří mohli vyrobit různé výrobky z proutí pod vedením lektorky paní Talandové a vytvořit baňky s paní Kamlerovou. Krásné zdobení perníčků jsme mohli pozorovat při práci paní Berlínské a dárek z kosmetiky bylo možné zakoupit u paní Schneiderové.  Návštěvníci si z jarmarku mohli odnést třeba pečený čaj, šperky, svícny, jmelí, kompoty, plátěné tašky a řadu dalších krásných předmětů spojených s vánoční tématikou.

Návštěvnost vánočního jarmarku překonala naše nejoptimističtější představy. Poslední návštěvníci se vytráceli až kolem osmé hodiny. Finanční výtěžek z této akce bude z části věnován rodině Hrubých na podporu léčby malého Jiříčka.

Velký dík patří všem, kteří se na průběhu akce podíleli – vyučující, zaměstnanci, současní i bývalí žáci, rodiče…

Z jarmarku v nás zůstává velmi hřejivý pocit z dobře vykonané práce a z možnosti někomu alespoň málem pomoci. Proto také pevně doufáme, že se z našeho prvního vánočního jarmarku stane krásná každoroční tradice.

Mgr. Jitka Höpflerová