Vánoční slovo ředitele školy

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,

kvapem se přiblížil konec roku a čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Co na tom, že Vánoce zase asi nebudou bílé, vždyť nás všechny čeká čas volna a odpočinku, dárků, vánočních stromečků a rozzářených dětských očí.

Naše škola v prosinci zažila ještě celou řadu událostí, k nimž například patří bruslení na zimním stadionu, návštěva kina, Mikulášská diskotéka a mnoho dalších. K nejvýznamnějším ale bezesporu patřil vánoční jarmark, který proběhl v pátek 11.12. ve večerních hodinách.  Na tomto jarmarku se utržilo celkem 29.733,- Kč a čistý zisk činil 24.568,- Kč. Jak již zaznělo na jarmarku, část výdělku ve výši 10.000,- Kč byla darována rodině Hrubých z Hrabišína pro těžce nemocného syna Jiříčka. Zbývající část ve výši 14.568,- Kč bude použita na zájmovou činnost žáků naší školy. Za vydařenou akci ještě jednou děkuji všem svým spolupracovníkům, žákům a hostům.

S koncem roku končí náš projekt s názvem „Objevujeme, poznáváme a chráníme svět“, v rámci kterého na podzim škola získala 262.341,- Kč na rozvoj technických dovedností žáků, profesních dovedností učitelů zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků a na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce. Díky tomuto projektu byly především vybaveny dílny novým potřebným nářadím.

Přeji Vám všem krásné Vánoce plné radosti a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Zdeněk Hořava, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín