Věda je zábava

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se v Korunní pevnůstce v Olomouci konala soutěž školních kolektivů „Věda je zábava“. Soutěž probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Mohou se zde přihlásit školní kolektivy základních a středních škol. Letos probíhal již desátý ročník soutěže, která je zařazena do projektu EU a MŠMT.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila s prací Rajče a paprika pod drobnohledem. Žákyně 8. třídy Tereza Nováková a Anita Léharová téměř celý školní rok zkoumaly vlivy různých prostředí na zeleninu a chemickými pokusy ověřovaly přítomnost vitamínu C a barviv v rajčatech i paprikách. Zjištěné výsledky přehledně sepsaly v písemné práci a poté prezentovaly na celostátní konferenci soutěže.

Ve velké konkurenci základních i středních škol obsadila naše děvčata s prezentací své práce krásné 2. místo. Oběma blahopřejeme.

Mgr. Dana Kropáčová

[wpdevart_youtube]OTZIqBjBqTw[/wpdevart_youtube]