Volby do školské rady

Během třídních schůzek, které se konaly 14. listopadu, proběhly volby do školské rady. Rodiče volili ze sedmi navržených kandidátů dva. Bylo odevzdáno šedesát platných hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů získali pan Bc. Pavel Křepelka a pan Tomáš Ptáček, kteří budou novými členy školské rady z řad zákonných zástupců pro období 2017 – 2020. Za pedagogický sbor byli zvoleni paní Mgr. Kateřina Němcová a pan Mgr. Zdeněk Kamler. Školská rada bude ještě doplněna dvěma zástupci z obecního zastupitelstva během měsíce prosince.

Mgr. Pavla Hrubá