Výchovný pořad – workshop afrického bubnování

Ve čtvrtek 12. října si děti prvního stupně opět mohly užít hodinku bubnování na africké bubny djembe. Pořad si pro ně připravil lektor Karel Cvrk z bubenické školy DUTETI. Společně se naučily několik rytmů, které postupně spojovaly v menší skladbičku. Na závěr část skupinky zatančila indiánský tanec a druhá část ji doprovodila hrou na bubny. Děti odcházely spokojené a už se těší na další návštěvu, která proběhne v prosinci i pro druhý stupeň.

 Mgr. Jana Březinová