Výlet 9. třídy do Mladoňova

      Letošní závěrečný výlet pro 9. třídu se konal v Mladoňově, ve středisku Úev. Sraz jsme měli v 8 hodin ráno ve středu 14.6. Dozor nad námi držely p. uč. Macháčková a p. uč. Hasmannová. Po ubytování a svačině jsme se vydali společně s Davidem na túru, která byla doplněna různými úkoly. Když jsme se vrátili, naobědvali jsme se a měli jsme 2 hodinky pauzu na pokojích, kde jsme byli ubytovaní. Někteří z nás spali, někteří si četli, někteří byli na telefonu. Odpolední program byl sportovní. Soutěžila proti sobě dvě družstva v různých úkolech. Po večeři nás čekalo posezení u táboráku, nějaký ten špekáček a diskotéka. Jedna parta tančila, druhá mastila karty a třetí si dala večerní fotbálek. V 11 hodin byla večerka. Když ještě ve tři hodiny ráno jeden pokoj mňoukal a štěkal, seřvala je třídní tak, že asi probudila celý Mladoňov. Druhý den po výborné snídani na nás čekal pokus s vajíčkem a vědomostní kvízy. Následoval oběd a odjezdy domů.

Celý výlet jsme si užili, nic jsme neprovedli, perfektně jsme se bavili.

9. třída a p. uč. Jitka Macháčková a p.uč. Hasmannová