Výlet MŠ na hrad Brníčko

Letošní den dětí jsme s oslavili výletem do Brníčka. Než jsme se vydali na náročnou cestu ke zřícenině, zastavili jsme se na Ovčím statku u Hrdličků, kde nás pan Hrdlička provedl, ukázal nám všechna zvířátka a dokonce jsme byli svědky ranního dojení oveček. Před odchodem jsme našli dopis od rytíře Benedy, který nás nasměroval k ukrytému pokladu. Cestou jsme našli části mapy, kterou si děti v cíli poskládaly a poklad byl nalezen. Děti si opekly špekáček a pochutnaly si na dobrotách, které jim s sebou rodiče zabalili. Cesta dolů byla již o poznání snazší a na závěr jsme si užili hry na hřišti a pochutnali jsme si na výborné zmrzlině.

Barbora Bilošová