Workshop afrického bubnování

A opět k nám do školy zavítal pan Karel Cvrk z bubenické školy DUTETI. V pátek 15. prosince žáci druhého stupně si opět mohli užít hodinku bubnování na africké bubny Djembe.  Společně se naučili několik rytmů, které postupně spojovali v menší skladbičku. Protože děti byly moc šikovné, vyzkoušely si zahrát i těžší rytmy, které si zahrály i na velké bubny Dunduny. O týden později si bubnování užily děti z prvního stupně. Děti odcházely spokojené a už se těší na další návštěvu, která proběhne na jaře.

                                                                                                                  Mgr. Jana Březinová